Tømming av spillvann og gråvann.

Tømmestasjon for spillvann og gråvann
er etablert for bobiler og campingvogner.

 
Miljfyrtarn norsk farger